Όροι Χρήσης

Η Altex.gr σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί για την επίσκεψη αυτή την ιστοσελίδα.

Οι όροι σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου:
Οι συνθήκες αυτές ισχύουν για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου της Altex.gr. Με την πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται αυτόματα αυτούς τους Όρους.

Αποποίηση Εγγύησης:
Ακόμα κι αν η altex.gr έχει συνθέσει τις ιστοσελίδες με προσοχή, τις πληροφορίες, κείμενα, έγγραφα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, ταινίες, μουσική και / ή άλλες υπηρεσίες σε αυτά μπορεί να περιέχουν σφάλματα ή να είναι με άλλο τρόπο ανακριβή ή ελλιπή. Η Altex.gr δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση (ή μη πληρότητα των πληροφοριών, εκτός εάν η ζημία είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε δόλο ή από αμέλεια από την πλευρά της Altex.gr)

Η ιστοσελίδα του Altex.gr περιλαμβάνει αναφορές και / ή υπερ-συνδέσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτές οι αναφορές και υπερσυνδέσεις που περιλαμβάνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και επιλέγονται από την altex.gr με καλή πίστη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Altex.gr να παρέχει καμία εγγύηση, ή μήπως φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων, ή ζημιές που προκλήθηκαν από την πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδας.

Πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προκήρυξης:
Όλες οι εμπορικές ονομασίες, τα ονόματα των προϊόντων και των τίτλων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες της Altex.gr ή εμπορικού σήματος τρίτων των κατόχων ονομάτων του εμπορίου. Δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αναπαράγουν αυτά τα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες, καθώς αυτό μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των κατόχων. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, κείμενα, εικόνες, λογότυπα, έγγραφα, ταινίες, μουσική και / ή άλλες υπηρεσίες και η επιλογή και η διάταξη, καθώς και όλες οι συλλογές λογισμικού, ο βασικός πηγαίος κώδικας, το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των applets) και όλα τα άλλα υλικά σε αυτή την ιστοσελίδα είναι οι πνευματικά δικαιώματα της Altex.gr. Οι πληροφορίες, εικόνες, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, τα προϊόντα και σε γενικές γραμμές είναι τα στοιχεία και υλικό που θα βρείτε στην ιστοσελίδα αποκαλύπτονται μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς και τη διαφήμιση. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε και να αναπαράγετε τα εν λόγω στοιχεία και υλικά μόνο για ιδιωτική, προσωπική και μη εμπορική χρήση, ή για τη χρήση της ιστοσελίδας ως πόρο για ψώνια. Δεν επιτρέπεται να κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών και των υλικών σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. τροποποίηση, διανομή, ή αναδημοσίευση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό ή πληροφορίες από αυτή την ιστοσελίδα, θα πρέπει να αποκτήσετε πριν τη γραπτή συναίνεση της Altex.gr.